Olle Selliov

olle selliov

psühholoog 

psühhosotsiaalne nõustaja 

koolitaja

+372 5645 4142

olle@vaiter.ee

Mul on magistriharidus psühholoogias ja sotsiaalpedagoogikas ning rahvusvahelises ärijuhtimises (MBA). Minu suureks kireks senises karjääris on olnud töö meeskondadega ja meeskonnajuhtimine. Ka käesoleval hetkel olen end täiendamas grupijuhtimise ja sotsiomeetria teemadel. Ühtlasi töötan koolipsühholoogina Tallinna Reaalkoolis. 

2015-2017 töötasin Sotsiaalkindlustusametis ohvriabi juhina. Minu rolliks oli juhtida kogu Eestit katvat ohvriabitiimi, mille peamiseks ülesandeks oli nõustada isikuid, kellele on vägivallaga põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, ja peamine eesmärk nende isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine. Ohvriabi juhina omandasin suurepärase ülevaate, millised on hoolimatuse, halva kohtlemise või vägivalla ohvriks langenud inimeste abi saamise võimalused ja kitsaskohad Eestis.

2016-2017 aastal kuulusin Harjumaa Siseturvalisuse Nõukogusse.

Tegelen jätkuvalt enda arendamisega. Näited täiendkoolitustest, millel olen osalenud:

  • “Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria”, koolitajaks Moreno Keskus MTÜ.
  •  “Esmatasandi kriisinõustamine: kriisijuhtumi esimesed 72 tundi ja praktiline kriisinõustamine”, koolitajaks Tiina Naarits-Linn MTÜ-st Mahena. 
  • “Kriisisekkumine terrorismi ja katastroofide korral”, milles Norra kogenud praktik ja koolitaja Atle Dyregrov jagas oma kodumaa karme kogemusi ja saadud õppetunde;
  • PREP-programmi koolitus “Minu suhe on minu kätes”, mis keskendus ohumärkide äratundmisele suhtes ning turvaliste peresuhete ülesehitamisele. Koolitajateks olid Andres Sild ja Karmen Maikalu, Sihtasutus Väärtustades Elu;
  • “Naistevastase vägivalla koolitus”, mis keskendus antud vägivallaliigi spetsiifikale, selle põhjustele, levikule ja vormidele. Koolituse korraldas MTÜ Eluliin;
  • Olen käinud tutvumas Norra vägivalla tõkestamise programmidega ja sealse Lastemaja korraldusega, Austria asenduskodu teenuste süsteemiga, Sloveenia kriisikeskuse teenustega ja kübersõltuvushäiretega inimestele suunatud programmiga, Hispaania praktikaga vägivalla tõkestamisel ning laste õiguste ja kaitse tagamisel, Soome lähisuhtevägivalla tõkestamise praktikaga;
  • Lisaks erinevad kohalikud ja rahvusvahelised konverentsid ning koolitusseminarid, mis käsitlesid teemasid nagu võrgustikukoostöö, kultuurilised erinevused, inimkaubandus, seksuaalvägivald, rehabilitatsiooniteenused prostitutsiooni kaasatutele, saatjata alaealised välismaalased, sooline vägivald, küberkiusamine ja kübersõltuvus, sooidentsus ja transsoolisus, laste õigused, jpt.
Viin läbi vaimse tervise hoidmise ja edendamise teemalisi koolitusi spetsialistidele, lapsevanematele ja õpilastele.