MTÜ VAITER kuulub üleeuroopalisse võrgustikku WWP-EN

Meil on hea meel teada anda, et alates aprillist 2019 kuulub MTÜ VAITER üleeuroopalisse võrgustikku WWP-EN (European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence). Võrgustiku missiooniks on nende naiste ja laste turvatunde suurendamine, kellele on lähisuhtevägivallaga põhjustatud kannatusi. Võrgustikku kuuluvad eelkõige organisatsioonid, mis teevad tõhusat tööd vägivalla toimepanijatega ning seisavad ühtlasi soolise võrdõiguslikkuse eest ühiskonnas. WWP-EN võrgustikus on hetkeseisuga 56 liiget 29-st riigist. Peamine kasu, mida liikmed saavad, on võimalus jagada teadmisi ja kogemusi töös lähisuhtevägivalla toimepanijatega. Ka meie loodame oma liikmelisusega saada vajalikku tuge, et viia ühes koostööpartneritega Eestis esmaskordselt ellu programmi HOOLIVAD ISAD ning areneda jätkuvalt edasi oma töös.

Continue Reading

Tallinnas koolitati programmi HOOLIVAD ISAD grupijuhte

VAITER-i eestvedamisel ja Erasmus+ toel koolitati märtsi viimasel nädalal Tallinnas välja programmi HOOLIVAD ISAD grupijuhte Eestisse, Lätti ja Sloveeniasse. Programmi põhielementideks on grupitöö isadega, nende partnerite kaasatus ning koordineeritud juhtumikorraldus. HOOLIVATE ISADE peamine eesmärk on lapsekeskne isadus, kus perevägivallal kohta ei ole. Lapsevanema huvi ei peaks olema mitte kontroll lapse üle, vaid küsimus: „mida laps vajab?” Piltidel karismaatilised koolitajad Dermot Brady ja Elaine Gaskell-Mew Ühendkuningriigist ning tulevased HOOLIVATE ISADE grupijuhid Sloveeniast, Lätist ja Eestist. 

Continue Reading

VAITER koostas Tallinna linnale lähisuhtevägivalla ennetuse ja varase sekkumise kavandi

VAITER koostas Tallinna linnale lähisuhtevägivalla ennetuse ja varase sekkumise kavandi, mida tutvustati 25. jaanuaril Tallinna Pressikeskuses toimunud üritusel. Ajaleht PEALINN kajastas sündmust oma kodulehel. Foto autor: Ilja Matusihis Mille poolest erinevad peretüli ja perevägivald? Millised riikideülesed ja siseriiklikud dokumendid reguleerivad lähisuhtevägivalla ennetamist Eestis? Kui palju naisi, mehi, lapsi, eakaid ja puuetega inimesi kannatab meil lähisuhtevägivalla all? Mida näevad Tallinnas lähisuhtevägivallaga kokkupuutuvate organisatsioonide esindajad peamiste probleemide ja lahendustena selles töös? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab kavandist vastused.  Dokument on kättesaadav aadressil: https://www.tallinn.ee/Hetkel-aktuaalne

Continue Reading

VAITER otsib grupijuhte uude programmi “Hoolivad isad”

VAITER otsib grupijuhte erinevatesse Eesti piirkondadesse: Põhja-Eestisse ühte meessoost grupijuhti, kes viiks programmi läbi eesti keeles. Kesk- või Lõuna-Eestisse ühte meessoost ja ühte naissoost grupijuhti, kes viiksid programmi läbi eesti keeles. Ida-Eestisse ühte meessoost ja ühte naissoost grupijuhti, kes viiksid programmi läbi vene keeles. Ootused grupijuhile: Inglise keele oskus suhtluskeele tasemel; Võimalus osaleda väljaõppes täismahus; Soovitavalt kõrgharidus psühholoogia-, tervise-, sotsiaaltöö- või kasvatusteaduste valdkonnas; Soovitavalt varasem grupijuhtimise kogemus; Soovitavalt varasem töökogemus laste, vanemate või peredega Programmi “Hoolivad isad” kirjeldus: Programm „Hoolivad isad” on Kanadas väljatöötatud tõenduspõhine programm, mis on suunatud pereisadele, kes on kasutanud või kasutavad vägivalda oma laste või laste ema suhtes. “Hoolivad isad” programmi eesmärk on parandada meeste suhteid… Read More

Continue Reading

VAITER-i teenuseid saab nüüd broneerida lihtsalt otse internetis

VAITER-i teenuste broneerimine otse internetis on nüüd imelihtne. Kodulehele on paigutatud “BRONEERI AEG” nupud, mille kaudu avaneb aknake, kus on võimalik vaid mõne klikiga broneerida endale aeg meelepärase VAITER-i teenusepakkuja juurde. Sobiva aja leidmiseks ilmub ekraanile kalender, mis näitab lähimat vastuvõtukuupäeva koos vabade kellaaegadega. Broneerimiseks tuleb lihtsalt klõpsata meelepärasel kellaajal ning sisestada oma kontaktandmed. Peale seda jääb üle vaid määratud ajal kohale tulla.

Continue Reading

Pressiteade: VAITER-i eestvedamisel hakatakse Eestis juurutama programmi “Hoolivad isad”

Alates 1. novembrist 2018 koordineerib MTÜ Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus ehk VAITER Erasmus+ toetuse abil projekti, mille tulemusena kohaldatakse, piloteeritakse ja juurutatakse Eestis lapsekeskset vanemlusprogrammi “Hoolivad isad”. „Hoolivad isad” on suunatud pereisadele, kes vajavad täiendavaid oskusi, et olla hooliv, armastav ja austav lapsevanem, et tulla toime oma vihaemotsioonide ohjeldamisega ja et oma suhteid perega seeläbi parandada. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal. Euroopas kasutatakse seda programmi näiteks Suurbritannias, Iirimaal, Saksamaal, Hollandis ja Rootsis. Terved suhted pereliikmete vahel on lapse arengu seisukohast kriitilise tähtsusega. Tervete suhete tagamiseks on vajalikud teatud eeldused, nagu näiteks oskus oma emotsioone juhtida, positiivselt suhelda, probleeme lahendada ning keeruliste olukordade ja frustratsiooniga toime tulla, ebatervest või… Read More

Continue Reading

Artikkel, milles julgustame mehi vaimse tervise probleemide korral abi otsima

Kui julgen küsida abi, olen ellujääja Avaldatud Delfi portaalis Rahva Hääle rubriigis 26.05.2018 Mees peab olema enesekindel, tugev, sportlik ja domineeriv. Ta tunneb tehnikat, ei väljenda oma emotsionaalsust ega küsi abi. Mees peab töötama kõrge koha peal ja teenima väga hästi. Ta peab suutma üleval pidada kogu peret. Muidu on ta tõsiseltvõetava mehena läbi kukkunud – äpu ja memmekas. Arusaam, et just selline peaks üks normaalne mees olema, sööbis mulle sügavale ajusoppi juba lapsepõlves. Varakult sai mulle selgeks, et meeste ülesanne on tööl käia ja rohkelt raha teenida pere ülalpidamiseks, samal ajal kui naiste peamine roll on olla kodune ning tegeleda majapidamise ning laste kasvatamisega. Kui sealt kõrvalt jääb naistel… Read More

Continue Reading

Pressiteade: Endised ohvriabi juhtivtöötajad asutasid vaimse tervise edendamise organisatsiooni

Endise ohvriabi juhi Olle Selliovi ja nõuniku Õnne Liv Valbergi eestvedamisel avab 2. mail uksed Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus ehk VAITER. Tegemist on mittetulundusühinguga, mille missiooniks on anda omapoolne panus vaimse tervise seisundi parandamiseks Eesti ühiskonnas. Kompetentsikeskusena koondatakse, arendatakse ja rakendatakse koostööpartnerite toel vaimse tervise alast oskusteavet nii abi pakkumisel kui ennetuslike tegevuste läbiviimisel. Asutajate sõnul sündis MTÜ soovist mitte leppida olukorraga, kus kümned tuhanded inimesed Eestis vaevlevad depressioonis ja keskmiselt igal teisel päeval lahkub keegi vabatahtlikult elust. „Iga päev põhjustatakse vägivallakuriteoga kannatusi kümnetele inimestele ja iga päev langeb keegi – enamasti alaealine – seksuaalse rünnaku ohvriks. Liiga tihti on haiget saanud inimese jaoks tõhusa abi leidmiseks rohkem takistusi kui… Read More

Continue Reading