Programmi “Hoolivad isad” koolitsugrupid Tallinnas

MTÜ VAITER koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga korraldavad Tallinna linna isadele lapsekeskse tõenduspõhise vanemlusprogrammi “Hoolivad isad” eesti- ja venekeelse koolituse.

Grupi suurus 10-12 inimest. Kokku toimub 16 grupikohtumist ja kaks individuaalkohtumist (s.h gruppi vastu võtmine). Mõlemas grupis on veel mõned vabad kohad. Isa gruppi registreerimine: sigrid@vaiter.ee.

Eestikeelne grupp alustab 3. veebruaril ja hakkab koos käima esmaspäeviti kell 18.00-20.00 Tallinna Sotsiaal- Tarvishoiameti I korruse saalis, aadressil Paldiski mnt 48a.

Venekeelne grupp alustab 6. veebruaril ja hakkab koos käima neljapäeviti kell 18.00-20.00 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti I korruse saalis, aadressil Paldiski mnt 48a.

Programm “Hoolivad isad” on välja töötatud isadele, kes on füüsiliselt või emotsionaalselt väärkohelnud oma lapsi või laste ema või kelle puhul on kõrge risk, et selline väärkohtlemine võib aset leida. Programmil “Hoolivad isad” on kolm osa: isade grupikohtumised, kontakt emaga ning võrgustikukoostöö.

Täpsemalt viiakse kohtumise käigus läbi järgmised tegevused.

  • Programmi vastuvõtmine (motiveeriv intervjuu) ja 1.-3. kohtumine: mehe motiveerimine (kasutades motiveeriva intervjueerimise tehnikaid), julgustamaks teda oma kasvatusmeetodeid analüüsima.
  • 4.-8. kohtumine: vanemlusalaste teadmiste jagamine ja oskuste treening.
  • 9.-14. kohtumine: kognitiiv-käitumuslik teraapia, et seada isiklikke eesmärke ja järgida nende täitmist.
  • 15.-17. kohtumine: õpitu kinnistamine ning edasiseks realistlike ootuste ja plaanide seadmine.

Kontaktisikud:

Sigrid Petoffer, MTÜ VAITER projektijuht, 509 0852, sigrid@vaiter.ee

Anneli Väär, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna lastekaitse sektori juhtivspetsialist, 645 7434, anneli.vaar@tallinnlv.ee