Keete Janter

keete janter

Psühhosotsiaalne nõustaja, 

kasutab loovteraapia meetodit 

“Töö saviväljal”

+372 523 0669

keete(a)vaiter.ee

Hariduse omandasin Tallinna (Pedagoogika) Ülikoolis, kus lõpetasin magistrikraadiga sotsiaaltöö eriala (2004). Töötanud olen mitmetes MTÜ-des, linna- ja riigiasutustes ning peaaegu kõik minu töökohad on olnud seotud laste ja perede heaolu tagamise erinevate valdkondadega. Näiteks töö laste varjupaigas, lastepolikliinikus diabeetikutest laste ning käitumishäiretega laste rehabilitatsiooni süsteemis. Peale selle mitmed teenused laste ja perede heaolu ning nende parema toimetuleku tagamiseks, töö saatjata alaealiste välismaalastega tegelemise süsteemi loomisel. Samuti olen koordineerinud seksuaaltervisealaseid töösuundi ning olnud seotud lähisuhtevägivallaga tegelevate projektidega. Läbi nende huvitavate töökohtade olen olnud kaasatud nii sotsiaal- kui meditsiinisüsteemide erinevatesse lastele ja peredele suunatud teenuste loomistesse ning arendamistesse.

Üheks südamelähedaseks tööks on minu jaoks loovtöömeetod „Töö saviväljal“, mida suupärasemalt on hakatud kutsuma ka savitööks või saviteraapiaks. Savitöö meetod põimib nii sõnalise kui kehalise koostöö, mille aluseks on hea kontakt osapoolte vahel. Sellist üks-ühele päris kontakti inimeste vahel pole tänapäeva kiire tempo juures just ülearu palju, kuid savikasti taga on seda hea ja mänguline saavutada. Tekib usaldus, avatus ja uudishimu maailma suhtes, mis kandub üle ka muudesse tegemistesse ning aitab inimesed rõõmu, rahu ja suurema tasakaalu poole.

Vahel on aga vajalik mõne probleemipuntra lahti harutamiseks psühhosotsiaalset nõustamist, näiteks on sellised teemad lahuselavate vanemate laste elukorraldamisega seotud praktilised küsimused või suhtlemisprobleemid jne.

Viimased olulisemad koolitused on minu jaoks olnud:

  • 2017 Lähisuhtevägivalla teemalised koolitustsüklid MARAC võrgustikutöö mudeli baasil, erinevad koolitajad Eestist ja Suurbritanniast;
  • 2014 oktoober – 2017 mai Arbeit am Tonfeld© – Work at the clayfield („Töö saviväljal“ ), Institut für Haptische Gestaltbildung Nord, Tallinna Laste Tugikeskus;
  • 2016 Kriisisekkumine terrorismi ja katastroofide korral. Koolitaja: Atle Dyregrov;
  • 2014 veebruar-juuni, Sissejuhatus pereteraapiasse, Eesti Pereteraapia Ühingu terapeudid;
  • 2013 märts-november, Kovisiooni koolitus, Eesti Moreno Koolituskeskus;
  • 2013 mai-september, Perevägivalla-alane koolitus tsükkel, riikidevahelise koostööprojekti (EU Commission specific proram „Criminal Justice“ lepingu nr JUST/2010/JPEN/AG/1581) raames, Suurbritannia ja Hispaania koolitajad.