Registreerumiseks saada e-mail: info@vaiter.ee

TEENUSKESTVUSHINDKELLELETÜÜPTEENUSEPAKKUJAKEEL
EkspertnõustamisteenusKokkuleppelKokkuleppelSpetsialistideleEkspertnõustamineMTÜ VAITEREESTI
Sotsiaalvaldkonna ja tervisedenduslike projektide kirjutamine, projektitaotluste läbivaatamine ning konsultatsioonKokkuleppelKokkuleppelSpetsialistideleEkspertnõustamineMTÜ VAITEREESTI