Olle Selliov

olle selliov

psühholoog 

psühhosotsiaalne nõustaja 

koolitaja

+372 5645 4142

olle(a)vaiter.ee

Book an appointment using SetMore

Vastuvõtt aadressil: 

Sakala 18-20, Tallinn,

kliendiga kokkuleppel ka mujal.

Olen VAITER-is psühholoog ja koolitaja. 

Lisaks sellele õpin Moreno Keskuses superviisori ja coachi kaheaastases väljaõppes ning olen koolipsühholoog Tallinna Reaalkoolis. 

Mul on magistriharidus psühholoogias ja sotsiaalpedagoogikas ning rahvusvahelises ärijuhtimises (MBA). 

Teemad ja valdkonnad, mis mind eriliselt kõnetavad:

 • lapsed, kellel on nn käitumisraskused;
 • meeleolulangusega toimetulek;
 • ärevuse ja pingetega toimetulek;
 • emotsioonidega toimetulek;
 • lähisuhtevägivald;
 • LGBTQ kui eriliselt haavatav sihtgrupp;
 • kriisidega toimetulek.

Tegelen jätkuvalt enda arendamisega. Näited täiendkoolitustest, millel olen osalenud:

 • HOOLIVAD ISAD grupijuhtide koolitus. Programmi põhielementideks on grupitöö isadega, nende partnerite kaasatus ning koordineeritud juhtumikorraldus. Programmi peamine eesmärk on lapsekeskne isadus, kus perevägivallal kohta ei ole.
 • “Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria”, koolitajaks Moreno Keskus MTÜ.
 •  “Esmatasandi kriisinõustamine: kriisijuhtumi esimesed 72 tundi ja praktiline kriisinõustamine”, koolitajaks Tiina Naarits-Linn MTÜ-st Mahena. 
 • “Kriisisekkumine terrorismi ja katastroofide korral”, koolitajaks Atle Dyregrov;
 • PREP-programmi koolitus “Minu suhe on minu kätes”, mis keskendus ohumärkide äratundmisele suhtes ning turvaliste peresuhete ülesehitamisele. Koolitajateks olid Andres Sild ja Karmen Maikalu, Sihtasutus Väärtustades Elu;
 • “Naistevastase vägivalla koolitus”, koolituse korraldajaks MTÜ Eluliin;
 • Olen käinud tutvumas Norra vägivalla tõkestamise programmidega ja sealse Lastemaja korraldusega, Austria asenduskodu teenuste süsteemiga, Sloveenia kriisikeskuse teenustega ja kübersõltuvushäiretega inimestele suunatud programmiga, Hispaania praktikaga vägivalla tõkestamisel ning laste õiguste ja kaitse tagamisel, Soome lähisuhtevägivalla tõkestamise praktikaga;
 • Lisaks erinevad kohalikud ja rahvusvahelised konverentsid ning koolitusseminarid, mis käsitlesid teemasid nagu võrgustikukoostöö, kultuurilised erinevused, inimkaubandus, seksuaalvägivald, rehabilitatsiooniteenused prostitutsiooni kaasatutele, saatjata alaealised välismaalased, sooline vägivald, küberkiusamine ja kübersõltuvus, sooidentsus ja transsoolisus, laste õigused, jpt.
Viin läbi vaimse tervise hoidmise ja edendamise teemalisi koolitusi spetsialistidele, lapsevanematele ja õpilastele.