Õnne Liv Valberg

Õnne liv valberg

perenõustaja

psühhosotsiaalne nõustaja

koolitaja

+372 5635 8318

onneliv(a)vaiter.ee

Mul on magistrikraad sotsiaaltöö erialal ning omandan uusi teadmisi teenuste disaini ja juhtimise magistriõppes ning pereteraapia väljaõppes.

Olen töötanud tervisedenduse vanemspetsialistina Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, juhatajana Saku Päevakeskuses, peaspetsialistina Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnas ja nõunikuna Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonnas. Lisaks sellele olen olnud tegev noorte- ja perenõustajana, koolitanud lapsi, lapsevanemaid ja spetsialiste, kirjutanud projekte ning teinud projektijuhi tööd.

Olen koolitaja ja perenõustaja. Üks mind enam köitvatest teemavaldkondadest on lapse uni, mis mõjutab otseselt kogu pere igapäevast toimetulekuvõimet. Nõustan ja koolitan muuhulgas peresid, kes soovivad nõu ja tuge laste magamisharjumuste kujundamiseks ning uneprobleemidest üle saamiseks. Samuti pakun selleteemalisi koolitusi spetsialistidele. Olen raamatu „Meie lapse uni“ autor (Ajakirjade kirjastus. 2015).

Minu olulisemad koolitused 2010-2018:
 • 2018 “Täiskasvanute koolitajate koolitus”. Reiting OÜ;
 • 2018 “Sooidentsus ja soodüsfooria”. Eesti Psühhiaatrite Assotsiatsiooni lastepsühhiaatria sektsioon, seminar-koolitus;
 • 2017 “Intsest ja selle tagajärjed”. Stottesenter mot incest Oslo ja Tartu Laste Tugikeskus;
 • 2017 “Psüühiline trauma lapse pilgu läbi”. Kuidas suhelda lähedase kaotanud lapse ja perega?. Koolitaja: Maire Riis;
 • 2017 “Naistevastase vägivalla koolitus”. MTÜ Eluliin;
 • 2016 “Tunnetekeskse paariteraapia põhikoolitus”. Koolitaja: Hanna Pinomaa. Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus OÜ;
 • 2016 “Süsteemne töö perevägivalla ja kiindumuse dilemmadega: riskid, turvalisus ja vastutus”. Koolitaja prof. Arlene Vetere. Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus OÜ;
 • 2016 “Kriisisekkumine terrorismi ja katastroofide korral”. Koolitaja: Atle Dyregrov;
 • 2015- … “Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus”. Perekonsultatsioonid OÜ;
 • 2015 Prof Maurizio Andolfi meisriklass “Individuaalne, paari- ja pereteraapia: kuidas valida parim?“. OÜ Perekonsultatsioonid Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus;
 • 2015 Lean Akadeemia baaskursus (visuaalne tulemusjuhtimine, töökeskkonna organiseerimine, protsesside optimeerimine). Leanway OÜ;
 • 2013-2014 “Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja”. Lapin Yliopisto, Diakonia AMK, Kemi-Tornion AMK, Rovaniemen AMK;
 • 2013 “Kriis ja psühholoogiline esmaabi”. Tervise Arengu Instituut;
 • 2013 “Unekoolitaja baaskoolitus sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele”. Kotiunikoulu Tuutulaulu/Anla OY;
 • 2012 “Psüühikahäired ja taastumine”. Tervise Arengu Instituut;
 • 2011 “Noorsoo kuritegevuse ennetamine”. Brainport Living Lab OÜ;
 • 2011 “Laste väärkohtlemise diagnostika”. Tartu Ülikooli Kliinikum;
 • 2010 “Pereteraapia algõpe”. OÜ Perekonsultatsioonid;
 • 2010 “Perelepitus I ja II osa”. Eesti Lepitajate Ühing.