Alates 1. novembrist 2018 koordineerib MTÜ Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus ehk VAITER Erasmus+ toetuse abil projekti, mille tulemusena kohaldatakse, piloteeritakse ja juurutatakse Eestis lapsekeskset vanemlusprogrammi “Hoolivad isad”.

„Hoolivad isad” on suunatud pereisadele, kes vajavad täiendavaid oskusi, et olla hooliv, armastav ja austav lapsevanem, et tulla toime oma vihaemotsioonide ohjeldamisega ja et oma suhteid perega seeläbi parandada. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal. Euroopas kasutatakse seda programmi näiteks Suurbritannias, Iirimaal, Saksamaal, Hollandis ja Rootsis.

Terved suhted pereliikmete vahel on lapse arengu seisukohast kriitilise tähtsusega. Tervete suhete tagamiseks on vajalikud teatud eeldused, nagu näiteks oskus oma emotsioone juhtida, positiivselt suhelda, probleeme lahendada ning keeruliste olukordade ja frustratsiooniga toime tulla, ebatervest või vägivaldsest käitumismustrit hoiduda, aga ka laste arengu ja vajadustega arvestada.

Reaalsus on see, et neid teadmisi ja oskusi kipub meie ühiskonnas paljudes peredes nappima. Seda kinnitab kasvõi aastast-aastasse kõrge registreeritud perevägivalla juhtumite arv, kus vägivalla toimepanijateks on mehed. Olenemata sellest, kas vägivaldset kohtlemist kogevad lapsed ise või nende emad, jätab see kogemus jälje kogu lapse ülejäänud elule.

Mõistame, et paarisuhted teinekord lagunevad ja see võib olla vajalik. Samas, lastele jäävad isad alati isadeks – kus iganes nad ei viibiks. Meie peamiseks sooviks on anda oma panus, et aidata isadel saada paremateks isadeks, et nad saaksid luua tervemaid suhteid nii oma laste kui partneriga – olenemata sellest, kas elatakse perega koos või eraldi.

Oleme teadvustanud, et ennetusprogramme meestele vanemlike oskuste ja teadmiste omandamiseks ning ebasoovitavast käitumismustrist hoidumiseks on liiga vähe. Seda on rõhutanud nii Vägivalla Ennetamise Strateegia kui Istanbuli konventsioon. Seetõttu soovimegi antud lünka täita „Hoolivate isade” programmiga.

Programm kujutab endast grupitööd, mis kestab 2 tundi, ühe korra nädalas ja kokku 17 nädala jooksul. Grupis osaleb 8-12 isa. Gruppe juhivad enamasti kaks grupijuhti – üks naissoost ja üks meessoost. Gruppides jagatakse muuhulgas oma isaksolemise kogemusi, antakse üksteisele tagasisidet ja lahendatakse ka väikesi kodutöid.

Programmi “Hoolivad isad” piloteerimine ja kohaldamine toimub novembrist 2018 kuni novembrini 2020 koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, kes aitab programmi siduda meie olemasoleva sotsiaal- ja lastekaitsesüsteemiga. Projektiperioodi jooksul koolitatakse Eestis välja 8 grupijuhti, piloteeritakse rühmade läbiviimist 2 korda ning töötatakse välja juhendid ja esitlusmaterjalid.

Peale piloteerimist saavad koolitatud grupijuhid jätkata „Hoolivate isade” programmi läbiviimist juba vajaduspõhiselt. Programmi jätkuvuse tagamiseks koolitatakse välja 2 grupijuhtide koolitajat, et oleks tagatud ka uute grupijuhtide pealekasv, kui selleks ilmneb vajadus.

Täiendavat infot programmi „Hoolivad isad”, VAITER-i meeskonna, pakutavate teenuste ja koolituste kohta leiab kodulehelt www.vaiter.ee

Kontaktinfo:
Olle Selliov, juhatuse liige, tel. 5645 4142, e-post: info@vaiter.ee