Projekt

Projektist

Mittetulundusühing Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus koordineerib Erasmus+ toetuse abil projekti, mille käigus kohaldatakse, piloteeritakse ja juurutatakse Eestis, Lätis ja Sloveenias programmi “Hoolivad isad”. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal ja see on kasutusel juba sellistes Euroopa riikides nagu Suurbritannia, Iirimaa, Saksamaa, Holland ja Rootsi. 

Programmi “Hoolivad isad” piloteerimine ja kohaldamine toimub novembrist 2018 kuni novembrini 2020 koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga. Projektiperioodi jooksul koolitatakse Eestis välja 8 grupijuhti, piloteeritakse rühmade läbiviimist 2 korda, koolitatakse välja 2 grupijuhtide koolitajat ning töötatakse välja juhendid ja esitlusmaterjalid.

 

 
baby-blue-sky-carefree-1166990
VAITER for families

Projekti partnerid

TALLINNA SOTSIAAL-JA TERVISHOIUAMET

RIGA SOCIAL SERVICE

DRUSTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO

MIESSAKIT RY