VAITER-i eestvedamisel ja Erasmus+ toel koolitati märtsi viimasel nädalal Tallinnas välja programmi HOOLIVAD ISAD grupijuhte Eestisse, Lätti ja Sloveeniasse. Programmi põhielementideks on grupitöö isadega, nende partnerite kaasatus ning koordineeritud juhtumikorraldus. HOOLIVATE ISADE peamine eesmärk on lapsekeskne isadus, kus perevägivallal kohta ei ole. Lapsevanema huvi ei peaks olema mitte kontroll lapse üle, vaid küsimus: „mida laps vajab?”

Piltidel karismaatilised koolitajad Dermot Brady ja Elaine Gaskell-Mew Ühendkuningriigist ning tulevased HOOLIVATE ISADE grupijuhid Sloveeniast, Lätist ja Eestist.