Endise ohvriabi juhi Olle Selliovi ja nõuniku Õnne Liv Valbergi eestvedamisel avab 2. mail uksed Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus ehk VAITER. Tegemist on mittetulundusühinguga, mille missiooniks on anda omapoolne panus vaimse tervise seisundi parandamiseks Eesti ühiskonnas. Kompetentsikeskusena koondatakse, arendatakse ja rakendatakse koostööpartnerite toel vaimse tervise alast oskusteavet nii abi pakkumisel kui ennetuslike tegevuste läbiviimisel.

Asutajate sõnul sündis MTÜ soovist mitte leppida olukorraga, kus kümned tuhanded inimesed Eestis vaevlevad depressioonis ja keskmiselt igal teisel päeval lahkub keegi vabatahtlikult elust. „Iga päev põhjustatakse vägivallakuriteoga kannatusi kümnetele inimestele ja iga päev langeb keegi – enamasti alaealine – seksuaalse rünnaku ohvriks. Liiga tihti on haiget saanud inimese jaoks tõhusa abi leidmiseks rohkem takistusi kui võimalusi,” leiab Selliov.

„Meie sooviks ongi, et iga inimest ja iga perekonda – olenemata vanusest, soost, rassist, sotsiaalsest taustast, kultuurilisest eripärast, LGBT+ sättumusest – koheldakse abi andmisel austuse, hoolivuse, tähelepanu ja mõistmisega. Leiame, et iga indiviid on oluline ja väärt elama täisväärtuslikku elu. Me saame palju ära teha selleks, et meis ja meie suhetes teistega valitseks tasakaal ja et me ei seaks teistele teadlikult või teadmatusest takistusi olla õnnelik”, kinnitab Valberg.

VAITER-i esindajate sõnul teeb MTÜ koostööd organisatsioonidega üle Eesti, et ühiste jõududega pakkuda abi erinevatele sihtrühmadele, vahetada kogemusi edusammudest ja kitsaskohtadest, ning seista kliendikeskse teenuste süsteemi arendamise eest.

Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus pakub teenuseid nagu pereteraapia ja -nõustamine, psühholoogiline ja seksuaalnõustamine, saviteraapia, sotsiaalnõustamine ning lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine.
Lisaks on alustatud ettevalmistusi uute programmide juurutamiseks, näiteks lähisuhtes vägivalda tarvitavatele inimestele.

Täiendavat infot VAITER-i meeskonna ja teenuste kohta leiab kodulehelt www.vaiter.ee

Kontaktinfo:
Olle Selliov, juhatuse liige, tel. 5645 4142, e-post: info@vaiter.ee
Aadress: Tallinn, Väike-Ameerika 8-214