Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus

VAITER kuulub üleeuroopalisse võrgustikku, mis tegelevad vägivallatsejatega

Oleme toimetuleku ja tasakaalu otsingul toeks

Teenused

Meie tiim

Perenõustaja

Psühhosotsiaalne nõustaja

onneliv(ätt)vaiter.ee

Loovterapeut

Psühhosotsiaalne nõustaja

keete(ätt)vaiter.ee

Miks VAITER?

VAITER ehk Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus sündis murettekitavast tõdemusest, et inimesed Eestis on massiliselt õnnetud: mitme linna jagu inimesi vaevleb pidevalt depressiooni käes ja keskeltläbi igal teisel päeval lahkub keegi vabatahtlikult elust. Peale selle kogevad tuhanded inimesed vägivalda, mis jätab haavad nii kehale kui psüühikale. Eesti kriminaalstatistika kohaselt põhjustatakse vägivallakuriteoga iga päev kannatusi kümnetele inimestele, ja iga päev langeb keegi – enamasti alaealine – seksuaalse rünnaku ohvriks. Saadud psüühilisest traumast on väga raske – kui mitte võimatu – oma jõududega välja tulla nii, et oleks võimalik taas iseseisvalt ja edukalt eluga toime tulla.

Maailm ja elu selles oma värvika mitmekesisusega esitab meile pidevalt väljakutseid. Mõned tulevad nendega paremini toime kui teised, mõnedel on selleks olemas paremad tööriistad kui teistel. Aga ometi on palju, mida me tegelikult saame ära teha selleks, et nii meis endis kui meie suhetes teistega valitseks tasakaal ja et me ei seaks teadlikult või teadmatusest takistusi teistele olla õnnelik.

Soovime Teile toimetuleku ja tasakaalu otsingutes toeks olla.

Partnerid

Missioon

* * * * * * * * * * * * * * * *

VAITER-i missiooniks on kliendikeskselt ja innovatiivselt disainitud teenuste, austava koostöö ning tõhusa ennetus- ja teavitustegevuse abil parandada vaimse tervise seisundit Eesti ühiskonnas. 

Väärtused

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Olulisimad väärtused, mida soovime endas kanda ja Teile edasi anda, on: hea vaimne tervis, tasakaal nii endas kui oma suhetes, õnnelikkus, heaolu, eneseusk, meelerahu, turvatunne, vaimne stabiilsus, toetamine, koostöö, elu mitmekülgsus,  tolerantsus ning tegevused, mis on elus päriselt olulised.