Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus

Oleme Sulle toimetuleku ja tasakaalu otsingul toeks

Teenused

Book an appointment using SetMore

Pereteraapia/ perenõustamine

Pereteraapia on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoog pakub võimaluse privaatseks kohtumiseks, kus saate rääkida vabas õhkkonnas pingetest ning konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja negatiivseid emotsioone.

Koolitused ja grupitööd

Rikastame nii laste, lastevanemate kui spetsialistide oskusi-teadmisi, korraldades koolitusi ja viies läbi grupitöid mitmesugustel vaimset tervist edendavatel teemadel.

Paariteraapia/ seksuaalnõustamine

Iga inimene väärib õnnelikku seksuaalelu. Lähedustpakkuv intiimsuhe teise inimesega mängib täiskasvanueas olulist rolli.                              

Loovteraapia "Töö saviväljal"

Savitöö meetod annab kuhjaga võimalusi, et töötada erinevate vanusegruppidega ja erinevate murekohtadega, nii laste kui ka täiskasvanutega.

Psühhosotsiaalne nõustamine

Nõustame nii psühholoogiliste kui sotsiaalsete tegurite osas, mis mõjutavad emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset heaolu.

Lahus elava lapse ja vanema superviseeritud kohtumised

Lahus elava vanemaga kohtumise korraldamise teenuse eesmärk on aidata lapsel säilitada või taastada otsene kontakt lahus elava vanemaga vanemate abielu või kooselu lõppemisel.

Meie tiim

Book an appointment using SetMore

Perenõustaja

Psühhosotsiaalne nõustaja

Pereterapeut

Seksuaalnõustaja

Psühholoog Olle

Psühholoog

Psühhosotsiaalne nõustaja

Loovterapeut

Psühhosotsiaalne nõustaja

Miks VAITER?

VAITER sündis murettekitavast tõdemusest, et inimesed Eestis on massiliselt õnnetud. Mitme linna jagu inimesi vaevleb pidevalt depressiooni küüsis ja igal teisel päeval lahkub keegi vabatahtlikult elust. Peale selle rikutakse tuhandete inimeste elu ära vägivallaga. Eesti kriminaalstatistika kohaselt põhjustatakse vägivallakuriteoga iga päev kannatusi kümnetele inimestele, ja iga päev langeb keegi – enamasti alaealine – seksuaalse rünnaku ohvriks. Saadud psüühilisest traumast on väga raske – kui mitte võimatu – oma jõududega välja tulla nii, et oleks võimalik taas iseseisvalt ja edukalt eluga toime tulla.

Maailm ja elu selles oma värvika mitmekesisusega esitab meile pidevalt väljakutseid. Mõned tulevad nendega paremini toime kui teised, mõnedel on selleks olemas paremad tööriistad kui teistel. Aga ometi on palju, mida me tegelikult saame ära teha selleks, et nii meis endis kui meie suhetes teistega valitseks tasakaal ja et me ei seaks teadlikult või teadmatusest takistusi teistele olla õnnelik.

Soovime Teile toimetuleku ja tasakaalu otsingutes toeks olla.

Missioon

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  VAITER-i missiooniks on kliendikeskselt ja innovatiivselt disainitud teenuste, austava koostöö ning tõhusa ennetus- ja teavitustegevuse abil parandada vaimse tervise seisundit Eesti ühiskonnas. 

Väärtused

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Olulisimad väärtused, mida soovime endas kanda ja Teile edasi anda, on: hea vaimne tervis, tasakaal nii endas kui oma suhetes, õnnelikkus, heaolu, eneseusk, meelerahu, turvatunne, vaimne stabiilsus, toetamine, koostöö, elu mitmekülgsus,  tolerantsus ning tegevused, mis on elus päriselt olulised.

Partnerid