Saa iseenda paremaks versiooniks

Registreeru programmi "Hoolivad isad" gruppi

Registreeru programmi "Naised vägivallata" gruppi

Teenused, mida pakume​ 

Individuaalteraapia

Individuaalne psühholoogiline nõustamine, teraapia ja coaching

Pereteenus

Teraapia, nõustamine, kohtumiste koraldamine ja perelepituse teenus

Paariteraapia

Laialtlevinud psühhoteraapiameetodid lahendamaks probleeme paarisuhtes

Tugigrupid

Tugigrupid ja kogemusnõustamine vägivalla ja vaimse tervise teemadel

Koolitused

Vägivalla ennetuse ja vaimse tervisega seotud koolitused täiskasvanutele, peredele ja spetsialistidele

Ekspertnõustamine

Ekspertnõustamisteenus spetsialistidele ja organisatsioonidele

Isa ja laps kallistamas

Hoolivad isad: turvalisem elu lastele

Kas soovid oma lapse ja tema emaga toetavat, turvalisemat ja vägivallavaba suhet? Tutvu programmiga "Hoolivad isad"

Naised vägivallata​​

Kas soovid ennetada või vähendada oma vägivallakäitumist? Tutvu programmiga "Naised vägivallata"

Pilt savitööst

Loovteraapia "Töö saviväljal"​​

Saviteraapiat kasutatakse põhiliselt töös laste ja täiskasvanutega psühhiaatrias ja traumateraapias, samuti rehabilitatsioonis. Teraapia kaudu tekib juurdepääs traumakolletele ajus. Vaata lähemalt

Lipusüsteemi komponendid

"LIPUSÜSTEEMI" koolitus

Lipusüsteem aitab sobival viisil hinnata ja edendada arutelu 0-18 aastaste laste ja noorte seksuaalkäitumise juhtumite üle ning leida sellele reageerimise viis, mis põhineb terve seksuaalse arengu toetamisel. Vaata lähemalt

Miks MTÜ VAITER?

Meie missiooniks on kliendikeskselt ja innovatiivselt disainitud teenuste, austava koostöö ning tõhusa ennetus- ja teavitustegevuse abil parandada Eesti elanike vaimset tervist. Soovime olla toeks kõigile, kes vajavad abi tasakaalu ja toimetuleku otsingutes.

Osutame toetavaid ja abistavaid teenuseid peredele, koolitusi lapsevanematele ja spetsialistidele ning anname ekspertnõu kohalikele omavalitsustele ja teistele organisatsioonidele.

Meeskonnaliikmetel on pikaajalised kogemused ja teadmised sotsiaal- ja ohvriabiteenuste korraldamisest riiklikul ja kohalikul tasandil, samuti rahvusvahelises koostöös, ettevõtluses ja ärijuhtimises ning teenuste arenduses.

Pakume teenuseid eesti, inglise, vene, soome, hollandi ja itaalia keeles.

Meie tiim

onneliv(ätt)vaiter.ee

Juhatuse liige, perenõustaja, koolitaja, projektijuht, ekspert

keete(ätt)vaiter.ee

Juhatuse liige, loovterapeut, psühhosotsiaalne nõustaja, projektijuht, ekspert

info(ätt)vaiter.ee

Tegevjuht, finants- ja tehnoloogianõustaja

sigrid(ätt)vaiter.ee

Koolitaja, psühhosotsiaalne nõustaja, grupikoolitaja, projektijuht, ekspert

Koostööpartnerid

TALLINNA LASTE TUGIKESKUS

Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus

✅️ Toimus viimane koolitus projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast" raames. Täna koolitasime Sisekaitseakadeemias tulevasi korrakaitsetöötajaid, kes kuulsid lähisuhtevägivalla olemusest, liikidest ja mõjust ning seksuaalvägivalla spetsiifikast dr. Made Laanpere poolt räägituna.

✅️ Tutvustasime ka läbi 2022. aasta väldanud koolitusprojekti tulemusi.

✅️ Oleme saanud koolituste käigus palju tagasisidet, et selliseid lähisuhtevägivalla teemalisi koolitusi, kus koolitajateks on praktikutest professionaalid, oodatakse väga ja regulaarselt.

#teadmistegatargemaks #sisekaitseakadeemia #sotsiaalministeerium #centrsMARTA
... Loe lähemaltVähem
View on Facebook
📣📣📣 MTÜ VAITER koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga viib läbi 2023. aastal programmi “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” eesti- ja venekeelsed koolitused.
Gruppidega liituda saab nii ise pöördudes kui ka ametnike poolt suunatuna.
Registreerimine ja lisainfo:
vaiter.ee/hoolivad-isad-reg/, tel.: 551 7233.

✅️ venekeelse koolitusgrupiga alustame 6.03.2023. aastal veebikeskkonnas Zoom. Veel on vabu kohti. Koolitus hakkab toimuma esmaspäeviti kell 17.30-19.30.

✅️ eestikeelse koolitusgrupiga alustame 10.03.2023. Veel on vabu kohti. Koolitus hakkab toimuma reedeti kontaktkoolitusena kell 18.00-20.00.

✅️Gruppe viivad läbi vastava väljaõppe läbinud ja kogemustega grupijuhid.

💡💡💡 Programmis osalemine on tõenäoliselt kasulik paljudele isadele, aga eelkõige neile, kel on probleemsed suhted oma lapse (või lastega) ja laste emaga.

💡See võib hõlmata üleliia kontrollivaid või kaasatuid, kaugeid ja/või vastutustundetuid ning vägivaldseid isasid või isasid, kellel on laste emaga vaenulikud, vägivaldsed või konfliktsed suhted.

💡Programm on välja töötatud isadele, kes on füüsiliselt või emotsionaalselt väärkohelnud oma lapsi või laste ema või kelle puhul on kõrge risk, et väärkohtlemine võib aset leida.

💡Programmi “Hoolivad isad” keskseks eesmärgiks on laste turvalisuse ja heaolu tagamine.

✅️ Programmil on järgmised osad:

1) 17-nädalat kestvad, parimatel praktikatel tuginevad standardiseeritud grupikohtumised isadele;
2) süsteemne kontakt emadega, tagamaks nende turvalisus;
3) koostöö (sh ühine juhtumikorraldus) suunajaga
(lastekaitsetöötaja/ kriminaalhooldaja) ning vastavalt vajadusele teiste perega seotud spetsialistidega.

Täpsemalt viiakse kohtumise käigus läbi järgmised tegevused:
🟡 Programmi vastuvõtmine (motiveeriv intervjuu) ja 1.-3. kohtumine: mehe motiveerimine (kasutades motiveeriva intervjueerimise tehnikaid), julgustamaks teda oma kasvatusmeetodeid analüüsima.
🟡 4.-8. kohtumine: vanemlusalaste teadmiste jagamine ja oskuste treening.
🟡 9.-14. kohtumine: kognitiiv-käitumuslik teraapia, et seada isiklikke eesmärke ja järgida nende täitmist.
🟡 15.-17. kohtumine: õpitu kinnistamine ning edasiseks realistlike ootuste ja plaanide seadmine.

❗️Programmis osalemise omaosalus on 80 eurot, mille kohta esitatakse arve.

❗️Tallinna elanikule on programmis osalemine tasuta, välja arvatud omaosaluse summa.

❗️Gruppidesse registreerimine ja lisainfo:
vaiter.ee/hoolivad-isad-reg/, tel.: 551 7233.
Kontaktisik:
Steve Truumets, steve@vaiter.ee, 551 7233.

⬇️ Vaata ka allolevast klipist milliseid kogemusi jagavad osalenud isad.

youtu.be/IgWKvIA6WZU
... Loe lähemaltVähem
View on Facebook