Lahutusest lahenduseni

MTÜ VAITER kutsub mehi ühinema tugigruppidega: “Lahutusest lahenduseni”

Teame, et lahutus puudutab sügavalt peresuhteid. Meie missioon on tagada, et see keeruline eluetapp mööduks võimalikult valutult, toetades turvalisi suhteid ja eneseusku. Keskendume meeste aitamisele läbi lahutuse keerdkäikude, pidades silmas meeste endi, laste ja endiste partnerite heaolu.
 
Tugigrupid alustavad juba 2024. aastal.

Kui soovid lisainfot gruppide kohta, võta ühendust: info@vaiter.ee
 
MTÜ VAITER ei jaga registreerimisinfot ilma registreeruja loata kolmandatele osapooltele.

Tugigruppi registreerimiseks palun täida allolev vorm

Projekti rahastavad:

Erasmus + 2024

Erasmus +  programmi projekt “Lahku läinud või lahutuse protsessis olevate meeste toetuse ja arengu programm”

(New program in Estonia for divorced men; 2023-2-EE01-KA210-ADU-000177985) 

Mees – sa ei ole varsti enam üksi! Vaiter alustab sel aastal uute ja vingete meestelt meestele toetusgruppidega – Lahutusest lahenduseni. 

 

 

MTÜ VAITER on alustanud uue projektiga – katsetame ja kohandame Eestis rakendamiseks programmi lahku läinud või lahutuse protsessis olevatele meestele. Programm on pärit Soomest ning selle väljatöötajaks on meie hea projekti partnerorganisatsioon Miessakit RY. Soomes on programmi nimetus “Erosta Elossa”. Programmi koolitajad on projekti partnerorganisatsioonist RY Miessakit ning koolitusi viiakse läbi Soome mudelile vastavalt, tehes vajalikke kohandusi testgruppide tagasiside põhjal.

Projekti peamine eesmärk on aidata toetavates koolitusgruppides osalevatel meestel tulla paremini toime lahutuse ja selle järgsete mõjudega nii neile endile kui ka nende lähedastele (eelkõige lapsed ja endised partnerid). Lahkuminek mõjutab alati perekonna omavahelisi suhteid ning on oluline soodustada paremini toimivaid ja turvalisi lähisuhteid lahutuse protsessi ning selle järel.

 

Tegevused

Projekt hõlmab Soomes välja töötatud programmi rakendamist Eestis. Koolitame välja grupijuhid Eestis ja viime läbi 2 testgruppi, mis on planeeritud toimuma 2024 a.

Grupijuhtide koolituse ja gruppide toimumise kohta info jagamine toimub nii sotsiaalmeedia kaudu kui ka koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti. Projektis planeeritud teavitustegevuste kaudu suureneb teadlikkus programmist sihtgrupi seas.

 

Tulemused

Projekti tulemusena on meil Eestis olemas kasutusvalmis struktureeritud ja professionaalselt juhendatud programm, mille kaudu saab kestlikult tuge pakkuda lahutatud meestele eesmärgiga hoida turvalisi ja rahumeelseid suhteid lähedastega.

 

Projekti kestus: jaanuar – detsember 2024. MTÜ VAITER info@vaiter.ee

Projekti rahastab Euroopa Liit, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ja Haridus- ja Noorteameti kaudu.