Inimesed

Keete Janter

keete janter

Juhatuse liige,

psühhosotsiaalne nõustaja,

savivälja teraapia

 meetodi rakendaja,

projektijuht,

ekspert

+372 523 0669

keete(a)vaiter.ee

Hariduse omandasin Tallinna (Pedagoogika) Ülikoolis, kus lõpetasin magistrikraadiga sotsiaaltöö eriala (2004). Töötanud olen mitmetes MTÜ-des, linna- ja riigiasutustes ning peaaegu kõik minu töökohad on olnud seotud laste ja perede heaolu tagamise erinevate valdkondadega. Näiteks töö laste varjupaigas, lastepolikliinikus diabeetikutest laste ning käitumishäiretega laste rehabilitatsiooni süsteemis. Peale selle mitmed teenused laste ja perede heaolu ning nende parema toimetuleku tagamiseks, töö saatjata alaealiste välismaalastega tegelemise süsteemi loomisel. Samuti olen koordineerinud seksuaaltervisealaseid töösuundi ning olnud seotud lähisuhtevägivallaga tegelevate projektidega. Läbi nende huvitavate töökohtade olen olnud kaasatud nii sotsiaal- kui meditsiinisüsteemide erinevatesse lastele ja peredele suunatud teenuste loomistesse ning arendamistesse.

Üheks südamelähedaseks tööks on minu jaoks loovteraapiameetod „Töö saviväljal“, mida suupärasemalt on hakatud kutsuma ka savitööks või saviteraapiaks. Savitöö meetod põimib nii sõnalise kui kehalise koostöö, mille aluseks on hea kontakt osapoolte vahel. Sellist üks-ühele päris kontakti inimeste vahel pole tänapäeva kiire tempo juures just ülearu palju, kuid savikasti taga on seda hea ja mänguline saavutada. Tekib usaldus, avatus ja uudishimu maailma suhtes, mis kandub üle ka muudesse tegemistesse ning aitab inimesed rõõmu, rahu ja suurema tasakaalu poole.

Vahel on aga vajalik mõne probleemipuntra lahti harutamiseks psühhosotsiaalset nõustamist, näiteks on sellised teemad lahuselavate vanemate laste elukorraldamisega seotud praktilised küsimused või suhtlemisprobleemid jne.

 

 • 2020 Sensoa Lipusüsteemi koolitajate koolitus, SKA 
 • 2019 „Hoolivad isad“ grupijuhi koolitus, MTÜ VAITER
 • 2017 Lähisuhtevägivalla teemalised koolitustsüklid MARAC võrgustikutöö mudeli baasil, erinevad koolitajad Eestist ja Suurbritanniast;
 • 2014 oktoober – 2017 mai Arbeit am Tonfeld© – Work at the clayfield („Töö saviväljal“ ), Institut für Haptische Gestaltbildung Nord, Tallinna Laste Tugikeskus;
 • 2016 Kriisisekkumine terrorismi ja katastroofide korral. Koolitaja: Atle Dyregrov;
 • 2014 veebruar-juuni, Sissejuhatus pereteraapiasse, Eesti Pereteraapia Ühingu terapeudid;
 • 2013 märts-november, Kovisiooni koolitus, Eesti Moreno Koolituskeskus;
 • 2013 mai-september, Perevägivalla-alane koolitus tsükkel, riikidevahelise koostööprojekti (EU Commission specific proram „Criminal Justice“ lepingu nr JUST/2010/JPEN/AG/1581) raames, Suurbritannia ja Hispaania koolitajad.

 

Fotol Õnne Liv Valberg

ÕNNE LIV VALBERG​

Juhatuse liige,
perenõustaja,
projektijuht,
koolitaja,
ekspert

+372 5635 8318​

onneliv(a)vaiter.ee

Mul on magistrikraad sotsiaaltöö erialal ning olen läbinud psühhosotsiaalse superviisor-coachi väljaõppe (ANSE sertifikaat).
 
Oma igapäevatööd teen Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnas, kuid täiendavalt panustan ka oma kahe sotsiaalse ettevõtte- MTÜ VAITERi ja Leebe Unekooli tegevustesse:
 
– koolitan spetsialiste ja lapsevanemaid Lipusüsteemi metoodika, lapse keha- tunde ja turvalisuse, lapse une ja naiste vägivalla ennetuse teemadel;
 
– kirjutan ja juhin valdkondlikke arendusprojekte,
 
– pakun ekspertnõu kohalikele omavalitsustele ja organisatsioonidele, kes soovivad abi sotsiaalteenuste loomisel, arendamisel, korraldamisel ja/või valdkondlike arendusprojektide kirjutamisel.
 
 
Olulisemad täiendkoolitused (2010-2020)
2020 “Psühhosotsiaalse superviisor-coachi väljaõpe”. International Supervision and Coaching Institute;
2020 “Sensoa Lipusüsteemi koolitajate koolitus”. Sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut;
2019 Rahvusvahelise programmi “Caring Dads” grupijuhtide väljaõpe. MTÜ VATER. Koolitajad: Dermot Brady, Elaine Gaskell-Mew;
2019 Koolitus „Do I have the courage to recognize the sexual abuse of my clients“. Suomen Delfins RY ja Sotsiaalkindlustusamet;
2019 “Metafoorkaartide tehnikate kasutamine”. Mahena Kriisinõustamise Keskus;
2019 “Projektijuhtimine edasijõudnutele”. BDA Consulting;
2019 “Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi: LGBT+ inimesed ja nende lähedased”. Eesti LGBT Ühing;
2019 “Teraapiline vanemlus”. MTÜ Igale Lapsele Pere, Koolitaja: Louis Syney;
2018 “Täiskasvanute koolitajate koolitus”. Reiting OÜ;
2018 “Sooidentsus ja soodüsfooria”. Eesti Psühhiaatrite Assotsiatsiooni lastepsühhiaatria sektsioon, seminar-koolitus;
2017 “Intsest ja selle tagajärjed”. Stottesenter mot incest Oslo ja Tartu Laste Tugikeskus;
2017 “Psüühiline trauma lapse pilgu läbi”. Kuidas suhelda lähedase kaotanud lapse ja perega?. Koolitaja: Maire Riis;
2017 “Naistevastase vägivalla koolitus”. MTÜ Eluliin;
2016 “Tunnetekeskse paariteraapia põhikoolitus”. Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus OÜ. Koolitaja: Hanna Pinomaa;
2016 “Süsteemne töö perevägivalla ja kiindumuse dilemmadega: riskid, turvalisus ja vastutus”. Koolitaja prof. Arlene Vetere. Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus OÜ;
2016 “Kriisisekkumine terrorismi ja katastroofide korral”. Koolitaja: Atle Dyregrov;
2015- … “Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus”. Perekonsultatsioonid OÜ;
2015 Prof Maurizio Andolfi meistriklass “Individuaalne, paari- ja pereteraapia: kuidas valida parim?“. OÜ Perekonsultatsioonid Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus;
2015 Lean Akadeemia baaskursus (visuaalne tulemusjuhtimine, töökeskkonna organiseerimine, protsesside optimeerimine). Leanway OÜ;
2013-2014 “Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja”. Lapin Yliopisto, Diakonia AMK, Kemi-Tornion AMK, Rovaniemen AMK;
2013 “Kriis ja psühholoogiline esmaabi”. Tervise Arengu Instituut;
2013 “Unekoolitaja baaskoolitus sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele”. Kotiunikoulu Tuutulaulu/Anla OY;
2012 “Psüühikahäired ja taastumine”. Tervise Arengu Instituut;
2011 “Noorsoo kuritegevuse ennetamine”. Brainport Living Lab OÜ;
2011 “Laste väärkohtlemise diagnostika”. Tartu Ülikooli Kliinikum;
2010 “Pereteraapia algõpe”. OÜ Perekonsultatsioonid;
2010 “Perelepitus I ja II osa”. Eesti Lepitajate Ühing
Fotol Tarmo Pruuli

TARMO PRUULI

tegevjuht,

finants- ja tehnoloogianõustaja

info(a)vaiter.ee

Fotol SIGRID PETOFFER

SIGRID petoffer

Koolitaja,

psühhosotsiaalne nõustaja,

grupinõustaja,

programmi “Hoolivad isad”

projektijuht,

ekspert

+372 509 0852

sigrid(a)vaiter.ee

Magistrikraadi sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal omandasin 2017. aastal Tallinna Ülikoolis. Üle 30- aasta olen töötanud laste ja peredega, neist viimased 26. aastat olen töötanud asendushoolduse valdkonnas: SOS Lasteküla, Haiba Lastekodu ja lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere (kus töötan tänaseni). Olen tihedalt ja lähedalt kokku puutunud peredega, kus vanematel puuduvad oskused, tahe ja teadmised laste kasvatamiseks. Sõltumata sissetuleku suurusest, haridusest või ametist vajavad tuge kõik vanemad.

Ühte teadmist tuleb meil vanematel kogu aeg endaga kaasas kanda  – meie vastutame! Meie käitumisest, hääletoonist, suhtumisest, hoiakutest, jaksamisest ja teadmistest sõltub lapse elu. Kui mina vanemana suudan jääda rahulikuks, aktsepteerin oma last ja säilitan huvi oma lapse tegemiste vastu – siis on võimalik ka kõige keerulisemad ajad üle elada. Kui meil endal on raske, siis tuleb otsida tuge, lohutust ja abi väljaspoolt kodu. 

MTÜga VAITER liitusin 2019. aasta septembris, ajal kui olin otsustanud kõigele ja öelda. Olen alati elanud teadmises, et lapsed vajavad mõlemat vanemat. Tihti jäävad isad (aga ka emad) laste kasvatamisest eemale töö pärast (suur koormus või kaugel kodust), lahutuse tagajärjel, tervise või vanematevaheliste tülide tõttu. Isad vajavad senisest enam tähelepanu ja toetust, et lapsel oleks isaga turvaline suhe. Programm „Hoolivad isad“ on mõeldud just neile isadele, kes soovivad paremaid suhteid oma lapse või lastega ja laste emaga. 

Koolitaja ja grupinõustajana näen, kuidas koos vanematega neile olulistel teemadel arutledes, kasvab soov olla enesekindlam, parem, teadlikum ja rahuolevam. Grupikohtumised on muutnud minu enda, paljude minu mõttekaaslaste ja ka paljude ennast minu hoolde usaldanud inimeste elusid. 

 

2019 „Hoolivad isad“ grupijuhi koolitus, MTÜ VAITER
2018 „Kogemusnõustamine“, Naatan Haamer
2017 PRIDE eelkoolituse koolitajate koolitus, Tervise Arengu Instituut
2016 „Sissejuhatus tõenduspõhisesse praktikasse ja sekkumistesse“, Triin Edovald
2015 „Kovisiooni läbiviimine“, Kadri Kõiv

Oljona Damaskina

Oljona Damaskina

Psühholoog, koolitaja

info(a)vaiter.ee

Minu professionaalne huvi on töö peredega. Peale ülikoolis psühholoogia eriala  lõpetamist (2000.a.) läksin tööle erivajadustega laste haridussüsteemi, kus pakkusin individuaalset nõustamist ja viisin läbi ka grupitöid lastega ning lapsevanematega.
 
Olen pikalt töötanud psühholoogina laste turvakeskuses, mis pakub sotsiaal-psühholoogilist rehabilitatsiooni sõltuvus- ja käitumishäiretega lastele, kes on väga erinevate probleemidega ning enamuses perevägivalla kogemusega kahjuks.
 
Oma töös olen ka kokku puutunud vägivaldsete klientidega ja vägivalla toimepanijatega. Pean väga oluliseks teha tööd vägivaldsete hoiakutega ning tõsta inimeste teadlikkust sel teemal.
Fotol Reet Rääk

reet rääk

Superviisor-coach,

koolitaja

info(a)vaiter.ee

Olen hariduselt pedagoog ja sotsiaaltöötaja, oman sotsiaaltöö magistrikraadi lastekaitse ja noorsootöö alal. 2013.a lõpetasin superviisori, coachi ja organisatsiooni arendamise täiendõppe. Lapsevanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste olen koolitanud 20 aastat. 

Fotol Kristel Päll

KRISTEL PÄLL

Psühholoog-nõustaja (kutse 7) 

ja pereterapeut (kutse 7) 

info(a)vaiter.ee

Olen omandanud psühholoogia eriala väljaõppe bakalaureuse ja magistri astmes Tallinna Ülikoolis. Oma ülikooliõpingute ajal läbisin kunstiteraapiate algkursuse ning spetsialiseerusin kooli- ja nõustamispsühholoogia valdkonnas.

 

Mind on minu töös palju aidanud kolm peamist mõtet:
*Inimene on üks tervik ning terveks olemise juures on oluline eelkõige hoolitseda iseenda füüsilise ja psühholoogilise tervise eest.
*Inimese heaolu ning toimetuleku kvaliteeti mõjutavad teda ümbritsev süsteem ja seal valitsevad suhted, seega on oluline osata neid suhteid märgata ja juhtida.
*Võta aega ja anna aega!

Olen töötanud koolipsühholoogina väga erinevates koolides: Roosna-Alliku, Ambla, Imavere, Koigi, Retla-Kabala koolidest, Viimsi koolist ning International School of Estonia. Alates 2012.aastast olen teinud koostööd Eesti Massaazi- ja Teraapiakooliga, kus olen lugenud “Spordipsühholoogia”, “Neuropsühholoogia alused” ja “Üld- ja arengupsühholoogia alused” loenguid. 

Lisaks olen läbi viinud mitmeid koolitusi kriisi-, motivatsiooni-, lähisuhetepsühholoogia ja konfliktilahenduse teemadel. Olen ametlik Sensoa lipusüsteemi edasikoolitaja Eestis ning laste ja noorte seksuaalkasvatuse teema on viimasel ajal muutunud mulle väga oluliseks.

Olen läbinud perekonna psühhoteraapia spetsialiseerumiskoolituse, mis annab mulle võimaluse ja oskuse läbi viia pere- ja paariteraapiaid. Olen omandanud Pereteraapia kutsetunnistuse tase 7 ning psühholoog-nõustaja kutsetunnistuse tase 7.

Lisaks psühholoogitööle olen ma olnud personaal- ja rühmatreener Meriton Spordiklubis. Treeneri tööd olen teinud enam kui 10 aastat.

Fotol Ene Ahas

ENE AHAS

Superviisor-coach,

mänguterapeutiline nõustaja,

programmi “Hoolivad isad”

grupijuht

info(a)vaiter.ee

Olen superviisor-coach. Lisaks viin läbi lastele, lapsevanematele ja spetsialistidele mänguterapeutilisi gruppe ja individuaaltööd.

Nõustan ja koolitan, kuidas läbi mängu lapsega paremat kontakti luua ja hoida, kuidas parandada perekonnas suhteid ja koostööd, õppida vastutust. 

Paljud tüdrukud on võtmas üle ümbritsevast kultuurist ja keskkonnast vägivaldsed käitumismudelid, millega seonduvad vägivald, alkohol, narkootikumid ja kiusamine. Olen läbinud “Väeneidude“ rühma juhendaja koolituse ning viin läbi agressiooni juhtimise koolitusi neidude rühmas, ennetamaks tüdrukute ja tulevaste naiste vägivaldset käitumist.

 • Superviisori pädevus tuleb Moreno Keskuse koolitusest. Väljaõpe põhineb psühhodraama meetoditel ja lõpeb 2020. aastal. 
 • Coachiks olen õppinud läbi “The ART & Science of Coaching”koolitusprogrammi Intelligentne Grupp OÜ koostöös Erickson College International
 • mai 2016-veebruar 2017, individuaalne coaching
 • November 2018, grupi ehk meeskonna coachinging
 • Erickson College International, rahvusvaheline sertifikaat (läbitud väljaõpe põhines NLP-l)
 • Kovisioonimeetodi väljaõpe läbitud -Eesti Sisekoolitajate Liit. sept. 2017-veebr.2018.
alekseinorden

ALEKSEI NORDEN

Psühholoog, koolitaja,

programmi “Hoolivad isad”

grupijuht

info(a)vaiter.ee

Mul on kõrgharidus psühholoogias ja kahekümne aastane praktiline töökogemus psühholoogilises nõustamises, täiskasvanute koolitamises ja kõrghariduse valdkonnas. Olen programmide “Hoolivad isad” ja “Imelised aastad” grupijuht.

Fotol Tiia Tarm

TIIA TARM

Psühholoog, perenõustaja,

koolitaja, programmi

“Hoolivad isad” grupijuht

info(a)vaiter.ee

Oman aastatepikkust töökogemust erinevate psühholoogiliste probleemidega tegelemisel. Paljud erinevad psühholoogiaalased koolitused on võimaldanud mul õppida mõistma erinevaid inimesi ja lahendama keerukaid inimsuhteid.
 
Pean väga oluliseks tööd lapsevanemaga, kuna see tagab lastele turvalise suhte oma vanematega ja mõjutab terve pere heaolu.
Fotol UMBERTO DORUS GEERTS

umberto dorus geerts

Sotsiaalpedagoog,

koolitaja, nõustaja,

programmi “Hoolivad isad”

grupijuht

info(a)vaiter.ee

Olen päritolult hollandlane, kuid Eestis olen elanud viimased 11 aastat. Hariduselt olen sotsiaalpedagoog ja õppinud ka sotsiaalpoliitika magistrantuuris.

Sotsiaalvaldkonnas olen töötanud viimased 20 aastat. Viimased 10 aastat olen olnud sotsiaal- ja noortevaldkonna koolitaja, siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Mitmete koolituste puhul olen olnud ka koolitusprogrammide väljatöötaja. Koolitajatöö kõrvalt olen olnud sotsiaalpedagoog, õpetaja ja nõustaja.

Meeste vaimne tervis ja vanemlus on kaks suurt teemat, millega oma töös igapäevaselt kokku puutun.
Minu viimased tööd, mis on otseselt seotud perekondade ja vanemlusega on läbi programmi “Imelised aastad”, mida olen viinud läbi erinevates Eesti omavalitsustes. 

Olen ka läbinud programmi “Let’s talk about children” väljaõppe. Tegemist on tõenduspõhise meetodiga spetsialistidele, et toetada nende tööd ja struktureeritud arutelusid vanematega, kes kogevad raskuseid vanemaks olemisel ja laste vajadustega toimetulekul. Programm loodi, et teha
tööd vaimse tervise häirega vanematega, kuid kasutatakse nüüdseks juba laiemalt.

Viimased 3 aastat töötan Tartu Herbert Masingu koolis, kus lisaks tundide andmisele vastutan ka vanemate kooli eest, mida viime ellu kompetentsikeskuse kaudu.
Leelo Vollmann

LEELO VOLLMANN

Kogemusnõustaja, 

Sotsiaaltöötaja, 

Sotsiaalpedagoog

info(a)vaiter.ee

Saan pakkuda kogemusnõustamist ning olla abiks, kui probleemiks on meeleoluhäired (depressioon, ärevus, sünnitusjärgne depressioon), emotsionaalne- ja seksuaalne vägivald.

Olen läbinud kogemusnõustaja väljaõppe ja kuulun riiklikult tunnustatud Kogemusnõustajate Koja  registrisse. Kogemusnõustamine on sarnase kriisikogemuse või tervisehäirega isikute vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine eesmärgiga toetada tervisehäirega toimetulekut, suurendada motivatsiooni ja enesekindlust ning pakkuda kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ning praktilist tuge. 

Kõrghariduse sotsiaaltöös omandasin Tallinna Ülikoolis. Erialalt olen ka sotsiaalpedagoog. Mitmeid aastaid  töötasin rehabilitatsioonisüsteemis erivajadustega inimestega, tegelesin nii individuaal- kui grupinõustamisega ja andsin toimetulekuõpetuse tunde. Olen töötanud sotsiaaltöötajana ka erinevate organisatsioonide rehabilitatsioonimeeskondades. Samuti töötasin sotsiaalpedagoogina haridussüsteemis ning laste juhendajana huvihariduse vallas. Soovi korral pakun individuaalset sotsiaalnõustamist.