Nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata kaasa laste ja perede suhte-, kasvatus- ja käitumisprobleemide lahendamisele ja trauma tagajärgedega toimetulemisele.

Ühe individuaal- ja perenõustamise seansi kestus on tavapäraselt 45–90 min.

Teenust osutab kõrgharidusega psühholoog või pedagoogilise, sotsiaaltööalase, psühholoogiaalase või muu kõrgharidusega ning pereterapeudi kvalifikatsiooniga pereterapeut.

Psühholoogiline abi võib seisneda nii nõustamises kui psühhoteraapias. 

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis

Oluline teada! 

Meditsiinisüsteemis võib esmalt pöörduda perearsti poole. 

Samuti on võimalik pöörduda otse psühhiaatri poole. Psühhiaater on meditsiinialase akadeemilise haridusega arst, psüühika- ja käitumishäirete hindamise ning ravimisega tegelev spetsialist. Erinevalt paljudest teistest eriarstidest, ei ole psühhiaatri poole pöördumiseks vaja perearsti saatekirja.

Pere- ja paariteraapia

Pere- ja paariteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetodid, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

Pere- ja paariteraapia sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel. Samuti on meetod kasulik ennetava eesmärgiga vältimaks pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

Pere- ja paariteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud. Pereterapeut kasutab erinevaid tehnikaid eesmärgiga tuua muutust pere suhtlemismustritesse, probleemikäsitlusse ning rollijaotusesse.

 
Ootame Teid, kui tunnete, et Teie perel on raskusi:
 • ülesannete täitmisega
 • muutustega kohanemisega
 • laste arenguliste vajadustega toimetulekuga
 • pereliikme haiguse või kaotusega toimetulekuga
 • suhtlemisega pereliikmete vahel
 • rollide jaotusega
 • laste käitumisega
 • piiride seadmise ja kontrolliga
 • seksuaaleluga
 • muude keeruliste olukordadega toimetulekuga
 

Loovteraapia

Loovteraapia on psühhoterapeutiline teraapia, milles kasutatakse suhtlus-, eneseväljendamis-, mõjutus- ja diagnostilise vahendina loomingulist tegevust.

Loovteraapia võimaldab suhtlust ka neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu ning võimaldab kliendi loomingulise käitumise kaudu saada täiendavat informatsiooni tema seisundi hindamiseks. Loovteraapia loob kliendile võimaluse avastada oma tugevusi ja ressursse ning jõuda edasiviivate lahendusteni.

„Töö saviväljal” ehk saviteraapia on loovprotsess, mis annab võimaluse ennast ja oma tundeid nii sõnaliselt kui kehaliselt väljendada hoitud turvalises keskkonnas.

Saviteraapia sobib hästi järgmistel juhtudel:

 • traumakogemus (õnnetused, vägivaldsed suhted, lahkuminek jms),
 • erivajadused,
 • ülitundlikkus, 
 • füüsilised vaevused,
 • nõrk motoorika,
 • hüperaktiivsus ja keskendumisraskused,
 • psühhosomaatilised sümptomid,
 • muutused või keerulised olukorrad seoses elukorraldusega, tööeluga, kooliprobleemidega, suhetega.