Lipusüsteemi koolitus


Sensoa Lipusüsteem - mis see on?

“Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine” töötati välja seksuaaltervise organisatsioonis Sensoa (Belgia) ja selle rahvusvaheline levitaja on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste organisatsioon Rutgers (Holland).

Lipusüsteem aitab sobival viisil hinnata ja edendada arutelu 0-18 aastaste laste ja noorte seksuaalkäitumise juhtumite üle ning leida sellele kohene vastus, mis põhineb terve seksuaalse arengu toetamisel. Tegemist on metoodilise lähenemisega, mille eesmärk on omandada teadmised ja oskused, kuidas asjatundjana hinnata laste ja noorte seksuaalkäitumisega seotud olukordi ja neile vajadusel pedagoogiliselt reageerida. Eesmärgiks on algatada konstruktiivset arutelu ja ennetada seksuaalvägivalla juhtumeid. Ka laste ja noorte jaoks on lipusüsteem meetodi, mis aitab paremini arenenda peegeldada oma käitumist ja teha selles vajadusel korrektuure.

Lipusüsteemi komponendid

Pakume Lipusüsteemi koolitusi kõikidele inimestele, kes töötavad kuni 18-aastaste laste ja noortega.

Koolituse läbinu:
– tunneb lapse ja noore seksuaalset arengut ja teab, kuidas seda toetada;
– oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi;
– oskab piireülatavale seksuaalkäitumisele pedagoogiliselt reageerida;
– oskab tutvustada Lipusüsteemi metoodikat kolleegidele.

Meie lipusüsteemi koolitajad on:
Õnne Liv Valberg
Keete Janter
Külle Kadarik
Tiia Tarm
Agnes Alvela
Pilvi Luhaste
Meelis Kukk

Koolituse tellimiseks võtke meiega ühendust info(ät)vaiter.ee

Registreeru Sensoa lipusüsteemi veebikoolitusele

Lipusüsteem loob pedagoogilise vaatenurga ja annab keele, mis võimaldab alustada eri osapooltega
arutelu aina erinevamate laste ja noorte ning nende vanematega. Lipusüsteemi juhtpõhimõte on
toetada tervet seksuaalset arengut ja ennetada võimalikku kahju.