VAITER koostas Tallinna linnale lähisuhtevägivalla ennetuse ja varase sekkumise kavandi, mida tutvustati 25. jaanuaril 2019 Tallinna Pressikeskuses toimunud üritusel. Ajaleht PEALINN kajastas sündmust oma kodulehel.

Mille poolest erinevad peretüli ja perevägivald? Millised riikideülesed ja siseriiklikud dokumendid reguleerivad lähisuhtevägivalla ennetamist Eestis? Kui palju naisi, mehi, lapsi, eakaid ja puuetega inimesi kannatab meil lähisuhtevägivalla all? Mida näevad Tallinnas lähisuhtevägivallaga kokkupuutuvate organisatsioonide esindajad peamiste probleemide ja lahendustena selles töös? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab kavandist vastused. 
Dokument on kättesaadav aadressil: https://www.tallinn.ee/Hetkel-aktuaalne