MTÜ Vaiter tunnustus 2021

MTÜ VAITER 2021 aasta kokkuvõte

Käesolevas kokkuvõttes anname ülevaate MTÜ VAITER tegevuste kohta aastal 2021.  Pakume erinevaid teenuseid ja koolitusi, viime läbi arendusprojekte.  Erinevate tegevustega on meeskonnas toimetamas ligi 50 oma valdkonna spetsialisti – terapeudid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid, pereterapeudid, kogemusnõustajad, superviisorid, coachid.  Oleme uuendanud ka sellekohast infot meie kodulehel: https://vaiter.ee/koik-tegevused/ Koolitused  “Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine” sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele, asendushooldustöötajatele;  koolituse“Vägivald, selle märkamine ja abi saamise võimalused. Naise vägivald” Tallinna linna spetsialistidele; koolitus Loovteraapia meetod “Töö saviväljal” On-line EXPO platvormil messil Tervise Sõnum 02.11.2021 koolitus “Abi seksuaalvägivalla korral” On-line EXPO platvormil messil Tervise Sõnum 03.11.2021 “Lapse uni ja vaimne tervis” lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele, koostöös Eesti Unekooli Ühinguga. “Koolieeliku seksuaalsus:… Read More

Continue Reading

REPORT OF THE WWP EN STUDY VISIT TO ESTONIA

MTÜ VAITERil oli au võõrustada 8-10.06.2022 Tallinnas toimunud õppevisiidi käigus külalisi üle-euroopalisest ühendusest Work With Perpetrators – European NetworkKohtusime Sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga – suured tänud sooja vastuvõtu eest ning sisukate ülevaadete eest tänud Kristiina Luht Sotsiaalministeeriumist ja Laidi Survale Justiitsministeeriumist.Tänud Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi SKA ja Roman Krõlov huvitava ülevaate andmise eest vägivalla toimepanijate tugiliini tööst ning Triin Raudseppale Ohvriabi osakonna tööst ülevaate eest.Oleme tänulikud Tallinna Lastekodule ja Meelis Kukk, Helgi Lepa, Margit Randaru tutvustamast meile ema-lapse varjupaiga ja lastekodu tööd.Aitäh Dermot Brady virtuaalselt meiega ühinemast ja suurepärase sissejuhatuse eest “Hoolivad isad” programmi arutelule. Supersuured tänud meie “HOOLIVAD ISAD” GRUPIJUHTIDELE, kes aitavad aina rohkematel isadel olla paremad isad oma lastele.Suured tänud dr.… Read More

Continue Reading
vaiter work with perpetrators

Work With Perpetrators – European Network

Kirjutasime artikli Work With Perpetrators – European Network infokirja, kuidas tõime “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” programmi Eestisse, Lätti ja Sloveeniasse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri toega. Head lugemist! https://www.work-with-perpetrators.eu/about-us/members/members-voices/april-2022-ngo-vaiter-from-estonia?fbclid=IwAR3CCQP6_LnRBAfYDy_-emwt3HhAjxrzc5CN-Ia8c96JWwBfk0nQMWZ1aUM Special thanks to Tallinna Sotsiaal- ja TervishoiuametDruštvo za nenasilno komunikacijoRīgas Sociālais DienestsMiessakit ry#CaringDads

Continue Reading

MTÜ VAITER 2020 aasta kokkuvõte

„Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ Koostaja: Koostas: Sigrid Petoffer, MTÜ VAITER projektijuht Programm “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” on oma tegevuse pühendanud laste turvalisuse ja heaolu tagamisele, tehes selleks tööd koos isadega (sh bioloogilised isad või kasuisad), kes on oma perekonnas olnud väärkohtlevad, hoolimatud või vägivaldsed või keda peetakse sellise käitumise riskirühma kuuluvaks. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal. 1.04.2019 on programmi omanik väljastanud MTÜle VAITER  vastava litsentsi, mis annab ühingule ainuõiguse programmi rakendamiseks Eestis.   Ajavahemikus 1.01-30.06.2020 toimus kokku kolm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“  koolitusgruppi (kaks eestikeelset ja üks venekeelne), mille läbisid täies mahus 25 isa ja neile väljastati  MTÜ VAITER´i poolt vastav tunnistus koos lõpparuandega. Programmi katkestas kolm isa, millest… Read More

Continue Reading

Dokumentaalfilm “Maailma kõige õnnelikum mees”, Soome 2019

Filmi temaatika põhineb võrdsuse, armastuse ja heaolu teemadel meeste ja nende poegade vaatevinklist, kes näitavad ilustamata oma emotsionaalset üksindust ja ausust. Filmile järgneb vestlus ekspertidega. Räägime meeste ja isade ees olevatest väljakutsetest ning abi saamise võimalustest Eestis. Film on üles ehitatud kuue loo ümber. See algab kooli kontekstist ja kulgeb läbi sõjaväeteenistuse, vahi alla võtmise, läbipõlemise ja ainete kuritarvitamise, lõpetades terviseprobleemide poolt põhjustatud enneaegse surmaga. Kuulata saab meeste lugusid kogu Soomest. Inimlikud saatused muudavad filmi liigutavaks, kuid samas suurele publikule äratuntavaks. Treiler: https://www.youtube.com/watch?v=lO9xtGGcSgw Arutelust: Sigrid Petoffer (arutelu juht), koolitaja ja MTÜ VAITER projektijuht. Ta on ligi 30. aastat töötanud asendushoolduse valdkonnas ja seetõttu teab liigagi hästi, kui oluline on tagada… Read More

Continue Reading

VAITER on litsentseeritud programmi “Hoolivad isad” rakendaja Eestis

Alates 1. novembrist 2018 koordineerib MTÜ VAITER Eestis Erasmus+ toetuse abil programmi “Hoolivad isad”. Programmi omanike poolt väljastatud litsents annab meile ainuõiguse programmi rakendamiseks. Õigusega kaasneb kohustus tagada programmi rakendamine ja arendamine vastavalt juhistele ning grupijuhtide supervisioon. „Hoolivad isad“ on loodud selleks, et senisest enam ja paremini kaasata isasid laste kasvatamisse ning seeläbi tagada oma laste turvalisus ja heaolu. Programmi eesmärk on lõpetada isapoolne vägivaldne käitumine oma laste ja nende ema suhtes ning soodustada austavat ning vägivallavaba suhtlemist teise lapsevanemaga. Programm koosneb 17- nädalat kestvatest grupikohtumistest (nädalas kaks tundi) isadele, süsteemsest kontaktist emadega ja koostööst programmi suunajaga (lastekaitsetöötaja, prokurör jne). Täna osaleb Eesti programmis “Hoolivad isad” 31 isa, kelle peres… Read More

Continue Reading

Riskide hindamine programmis „Hoolivad isad“

Autor: Sigrid Petoffer, MTÜ VAITER projektijuht Soovides lapsi ja peresid aidata, tuleb mõista, et iga probleem vajab erinevat abi ja „üks asi lahendab kõik probleemid“ lähenemine on ebaefektiivne. Näiteks nagu laste väärkohtlemine, mis on põhjustatud peamiselt neljast asjaolust: puudulikud vanemlikud oskused, vanemlikku võimekust nõrgestavad asjaolud (nagu nt sõltuvused), vanemate sotsialiseerumine (puudub kontroll oma emotsioonide üle) või depressiivsed perekondlikud tingimused (iga lapse käitumisprobleem tundub väljakannatamatu). Seega erinevaid sekkumisi peaks olema pigem rohkem kui vähem. 2018. aastal Eestis rakendama hakatud programm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ on sotsiaal- ja õigusvaldkonnas juba laialdast tähelepanu pälvinud, aga ka küsimusi tõstatanud. Kellele programm on mõeldud? Kuidas toimida olukorras, kui tegemist on isaga, kelle puhul võib… Read More

Continue Reading